Arbeitsgruppe Thiel

Permanenter wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Yu Sun

Raum: 54.683
Tel.: (0631) 205-2433

e-mail: sun(at)chemie(dot)uni-kl.de

Sekretariat

Ina Berwanger

Raum: 54.681
Telefon: (0631) 205-3422

e-mail: berwanger(at)chemie.uni-kl(dot)de

Technische Angestellte

Raum: 54.267

Telefon: (0631) 205-2483 bzw. (0631) 205-5711

 

 

 

 

poester(at)rhrk(dot)uni-kl(dot)de

 

 

 

 

 

 

 

uebel(at)chemie(dot)uni-kl(dot)de

Postdocs, Doktoranden, Diplomanden, Bachelor

Dipl. Chem. Cedric Groß

Raum: 54.675
Tel.: 0631 205-2529
e-mail: gross-donne(at)web(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Björn Schäfgen
Raum: 54.678
Tel.: 0631 205-3196
e-mail: schaefge(at)rhrk.uni-kl(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Marko Leist
Raum: 54.672B
Tel.: 0631 205-2962
e-mail: Marko.Leist(at)web(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Pascal Weingart

Raum: 54.675
Tel.: 0631 205-2529

e-mail: pascalweingart(at)web(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Ranja Saynisch
Raum: 54.678
Tel.: 0631 205-3196
e-mail: saynisch(at)rhrk(dot)uni-kl(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Florian Nährig
Raum: 54.672
Tel.: 0631 205-2962
e-mail: FNaehrig(at)gmx(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Patrick Hütchen
Raum: 54.673
Tel.: 0631 205-2530
e-mail: huetchen(at)rhrk(dot)uni-kl(dot)de

 

 

 

 

Dipl. Chem. Tobias Grimm
Raum: 54.675
Tel.: 0631 205-2529
e-mail: tobiasgrimm91(at)web(dot)de

 

 

 

 

M.Sc. Sarah Reeb

Raum: 54.674
Tel.: 0631 205-2962
e-mail: sarah(minus)reeb(at)t(minus)online(dot)de

 

 

 

M.Sc. Jonas Keck

Raum: 54.674
Tel.: 0631 205-2962
e-mail: jonas_keck(at)web(dot)de

 

 

 

Yanik Becker

Raum: 54.671
Tel.: 0631 205-2530
e-mail: y_becker(at)rhrk(dot)uni-kl(dot)de

 

 

 

Christian Malchau

Raum: 54.671
Tel.: 0631 205-2530
e-mail: malchau(at)rhrk(dot)uni-kl(dot)de

 

 

 

Nelly Nunheim
Raum: 54.672B
Tel.: 0631 205-2962
e-mail: 

 

 

 

Benjamin Simon
Raum: 54.675
Tel.: 0631 205-2529
e-mail:

 

 

 

Pacifique Muhoza
Raum: 54.678
Tel.: 0631 205-3196
e-mail: 

Zum Seitenanfang